KENNEDY SELSKABET
Selskabets formål er at holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration
og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

MÆND AF MOD PRISEN, 1985Kennedy Selskabets bestyrelse har for året 1985 besluttet at give John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til skuespillerinde Liv Ullmann.
For hendes modige indsats som UNICEF’s første kvindelige goodwill-ambassadør.
Gennem rejser, forfatter- og foredragsvirksomhed har hun gjort mange opmærksom på den store nød i flygtningelejre, i hungerområder og blandt mange andre i verden.
Herunder har hun vist mod til ærligt at indrømme svigt og skyld, men også mod til at fortsætte fra spørgsmålet: ”Er vi skyld i deres prøvelser” til spørgsmålet: ”Hvilke muligheder findes der for dem af os, som er vidne til lidelse”.
Med sine spørgsmål og sin indsats har hun gjort mange medmenneskers nød så levende for os, at de ikke kan glemmes som upersonlig statistik.
Liv Ullmann har vist mod til at træffe medmenneskelige valg.
Hun har fremhævet bønnen ”til Gud, at han skulle forene verdens folk og hjælpe dem med at glemme deres modsætninger”.
Hun har vist vilje til ”at lære noget om næstekærlighed”.
Hun har udtrykt en positiv angst ”for at miste forbindelsen med den virkelighedssans og medfølelse”, som nødstedte har vakt i hende.
Disse holdninger har bud til os i verden i dag.
- De anførte citater er fra Liv Ullmanns bog ”Tidevand”, 1984.