KENNEDY SELSKABET
Selskabets formål er at holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration
og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

MÆND AF MOD PRISEN, 1994Kennedy Selskabet har besluttet, at John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” med begrundelse for året 1994 skal gå til:
De danske konvojchauffører i det tidligere Jugoslavien. De har med liv og førlighed som indsats frivilligt og under krigsforhold bragt fødevarer og medicin til nødlidende og belejrede mindretal i det tidligere Jugoslavien. Derved har de været med til at holde den mulighed åben, at FN kan udvikles til at blive organ for én international retsorden.
Gennem de sidste 14 år har selskabet år efter år besluttet at ville uddele denne pris til mennesker af mod, altid med en dokumenterende begrundelse som bærende ved uddelingen.
I år finder vi i selskabet, at disse chauffører – ved en repræsentant for dem – skal tildeles denne pris, fordi de repræsenterer det mod og den indsats, som er nødvendig i en verden, der lider af mangel på mod til ret og fred. Det, de har gjort og gør, er med til at styrke det håb, som er udtrykt i FN-pagten. Det er håb, der svarer nøje til Kennedy brødrenes livssyn.
I sin bog ”Mænd af Mod” har John F. Kennedy belyst otte fremtrædende amerikaneres mod, og han har også skrevet i bogens sidste kapitel: ”Modet og samvittighedens problemer angår ikke alene enhver, der her i landet indtager et embede…” Og føjet til: ”En mand gør sin pligt – trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk…”
Konvojchaufførernes indsats svarer også til Jacqueline Kennedys ord om sin mands livssyn. I det skrift, der fulgte med Kennedy mindeudstillingen i 1964 i København, skrev hun: ”John F. Kennedy troede så stærkt på, at ens mål i livet ikke blot skulle være et liv i størst mulig komfort – men at vi også skulle gøre noget for at ændre de misforhold vi ser – og ikke blot klage over dem. Det skylder vi vort land, og vort land vil lide nød, hvis vi ikke tjener det. Han troede på, at én person kan betyde en forskel – og at hver eneste skulle gøre forsøget.”
Tilsvarende skrev Robert F. Kennedy for 30 år siden. I sit forord til sin brors bog ”Mænd af Mod” citerede han Bonar Laws ord: ”Den uundgåelige krig eksisterer ikke. Hvis krigen kommer skyldes det mangel på menneskelig visdom.” Og han skrev:
”Hvis der kan drages en lære af de mænds liv, som John F. Kennedy har skildret i sin bog, hvis der kan drages en lære af hans eget liv og hans død, er det, at ingen her i verden har råd til at være tilskuere eller passive kritikere.”