Mænd af Mod prisen, 1997

For 1997 har Kennedy Selskabet besluttet, at "Mænd af Mod"- prisen skal tildeles nobelprismodtager, Aung San Suu Kyi i Burma for sit mod til at følge arven op efter sin far. Hun er et stort eksempel for folk i hele verden i civilcourage - forpligtet på menneskerettighederne.
Efter John F. Kennedys ord i sin bog "Mænd af Mod" har hun gjort sin pligt "...trods personlige følger, trods hindringer og farer og tryk."
Støttet af sin familie har hun fulgt John F. Kennedys udfordring i 1961:
"Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig.
Spørg, hvad du kan gøre for dit land."
Da Aung San Suu Kyi tog til Burma i 1988 for at se til sin mor, forpligtede hun sig selv - i henhold til Abraham Lincolns ord - til at fordre "en regering af folket, ved folket og for folket."
Ved at fordre frihed og forsoning ved ikke-voldelige midler har hun vist et mod, der svarer til Mahatma Gandhis og Martin Luther Kings.
I sit budskab til NGO-Forum ved FN's konference for kvinder i Bejing den 31. august 1995 identificerede hun en virkelig sammenhæng mellem sikkerhed og fred, da hun udtalte:"Usikre mennesker bliver let intolerante, og deres intolerance udløser kræfter, der kan true andres sikkerhed. Og hvor der er usikkerhed, kan der ikke opnås varig fred."
I et TV-program, 1996 ved John Pilger "Inside Burma" sagde hun modigt: "Hvis sekretæren i det lokale SLORC (State Law and Order Restoration Council) kan give sine folk ordre til at nedskyde personer uden nogen virkelig grund, betyder det, at der er noget meget alvorligt i vejen med systemet." Hendes og hendes folks mandat til - siden valget i 1990 - at genoprette demokrati i Burma genkalder ordene af hendes landsmand,
U Thant, der - som FN's generalsekretær - udtalte i Sverige i 1962:
"Hvis FN skal opretholde et styre grundet på lov, må nationerne akceptere afståelsen af truslen om og brugen af magt som politisk middel."
Som Robert F. Kennedy sagde det tilsvarende i 1961: "I De Forenede Nationer stræber vi efter et styre baseret på lov i stedet for på magt."
I et interview i 1996 med Christian Balslev-Olesen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp udfordrede Aung San Suu Kyi alle kristne med ordene: "En sand kristen frygter kun Guds vrede og ingen andens."
Hun udfordrede også alle, som er forpligtet på menneskerettighederne, i sin kommentar til den danske forfatter Herbert Pundik i 1996:
"Vore venner skal spørge: Hvad kan vi gøre.
I stedet for at spørge: Hvad gør de andre."