KENNEDY SELSKABET
Selskabets formål er at holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration
og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

MÆND AF MOD PRISEN, 2017For året 2017 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog: Mænd af Mod som pris til Amnesty International - med denne begrundelse:
Amnesty International har med sit formål arbejdet modigt ”for at mobilisere verdensopinionen,” for at ”give almindelige mennesker en stemme” med målet: ”at arbejde for en verden, hvor menneskerettigheder er en realitet for alle.”

De mål svarer til præsident Kennedys ord, 1961, at ”vi er uvillige til at bevidne eller tillade en langsom tilintetgørelse af de menneskerettigheder, denne nation altid har været forpligtiget på, og vi er forpligtiget på i dag hjemme og verden rundt.” Stiftelsen og indsatsen i Amnesty International efterlever præsidentens ord:
”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land.”

Til værn for menneskers rettigheder udtalte præsident Kennedy i sin første tale til FN i 1961: ”Udbygningen af denne organisation rummer det eneste virkelige alternativ til krig – og krig gælder ikke mere som et fornuftigt alternativ.” Og: ”Lad os fordre en våbenstilstand for terror.” I sin tale den 10. juni 1963 - til forståelse mellem Øst og Vest - udtalte han: ”Vore problemer er skabt af mennesker – derfor kan de også løses af mennesker.” I sin tale til FN i 1963 sagde han: ”Medlemmerne af denne forsamling er gennem pagten forpligtiget til at fremme og respektere menneskerettighederne…”

Amnesty Internationals formål appellerer til alle mennesker, svarende til Jacqueline Kennedys ord i 1964: ”John Kennedy troede så stærkt på, at vi alle skulle gøre noget for at ændre de misforhold, vi ser – og ikke blot klage over dem. Han troede på, at én person kan betyde en forskel – og at hver eneste skulle gøre forsøget.” 
På linje med sin bror gjorde senator Robert F. Kennedy opmærksom på: ”Hver eneste gang et menneske står for et ideal, eller handler for at forbedre andres lod, fremkalder dette menneske en lille bitte krusning af håb på begivenhedernes hav, og når disse små bølger fra en million små centre af håb og vovemod krydses, kan de danne en brådsø, der kan skylle de vældigste volde af undertrykkelse og ondskab bort.”

Amnesty Internationals arbejde verden rundt er af uvurderlig værdi, når det handler om at fremskaffe modig information om våben, der havner i forkerte hænder - og forøger krænkelsen af menneskers rettigheder. Organisationen kæmper for menneskerettigheder og for frihed og retfærdighed i hele verden og fremfører modige udsagn til regeringernes ansvar, når mennesker lider nød - uden at de bliver hjulpet, og lider overlast uden at blive taget i forsvar. Amnesty International appellerer til os alle om ikke at forblive i det, digteren Halfdan Rasmussen i sit digt ”Ikke bødlen gør mig bange…” har kaldt for ”den nådesløse verdens blinde ligegyldighed.” 


Tale til Amnesty International (PDF) 30 April 2017Tekst: Prisformidlingen til Amnestys formand og generalsekretær. Fotos: Bodil Nielsen