KENNEDY SELSKABET
Selskabets formål er at holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration
og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

MÆND AF MOD PRISEN, 2019For 2019 har Kennedy Selskabet tildelt John F. Kennedys bog Mænd af Mod som pris til klimaktivist Greta Thunberg med begrundelsen: Greta Thunberg har gjort en forskel ved at blive ved med at kæmpe for handling nu for at stoppe det ikke bæredygtige i det globale klima. Det mod minder om John F. Kennedys ord i Mænd af Mod. Et menneske ”gør sin pligt – uanset personlige følger - hindringer, farer, og tryk og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse.”

Hun startede en strejke for klimaet udenfor det svenske parlament 15 år gammel med budskabet ”Skole strejke for klimaet.” Siden har hendes budskab til verden været at se virkeligheden i øjnene.
Det minder os om senator Robert F. Kennedys ord i En bedre verden,1967: ”Hver gang et menneske står for et ideal, eller handler for at forbedre andres lod, eller går i kamp mod uretten, fremkalder dette en lille bitte krusning af håb, og disse… kan skylle volde af undertrykkelse og ondskab bort.”
Det skete for Greta Thunbergs strejke. Hun blev en ønsket taler. I 2018 ved COP24 i Katowice i Polen talte hun på vegne af Climate Justice Now. Helt efter Kennedy brødrenes livssyn: ”Jeg har lært, du er aldrig for lille til at gøre en forskel… Jeg går ikke efter at være populær. Jeg går efter klimaretfærdighed og den levende planet” Senere i samme tale fokuserede hun på ”hvad der skal gøres… vi skal holde de fossile brændstoffer i jorden, og vi skal fokusere på retfærdighed.” Det svarer til Robert F. Kennedys ord, 1967: ”Vort svar er verdens håb; det er at stole på ungdommen – ikke som en alder, som en sindets tilstand… en modets overvægt over frygtsomheden.

Fra COP24 har Greta Thunberg rejst opmærksomhed om klimakrisen. Den 15. marts 2019 deltog 1,5 millioner rundt i verden i en klimastrejke i 125 lande inspireret af Greta Thunberg. Siden har hun modtaget en pris i Berlin, hvor hun appellerede til både kendte og til medier i sin takketale: ”Vi har brug for jer…” Og:”Vi falder, men har ikke fejlet endnu. Vi kan stadigt få det klaret.”

Greta Thunbergs globale perspektiv minder os om perspektivet i John F. Kennedys taler på Yale University, 1962: ”I vor tid skal vi væk fra at repetere gamle fraser til en ny essentiel konfrontation med virkeligheden.” Og hans ord på American University, 1963: ”Vort dybeste fællesskab er, at vi alle bebor den samme planet. Vi indånder alle den samme luft. Vore børns fremtid betyder noget for os alle, og vi er alle dødelige.”Photo from Wikipedia