KENNEDY SELSKABET
Selskabets formål er at holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration
og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger.

MÆND AF MOD PRISEN, 2022For året 2022 har Kennedy Selskabet besluttet at tildele John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til det ukrainske folk for dets modige kamp for et frit og uafhængigt Ukraine og for retten til, at hver nation suverænt kan vælge sin egen fremtid og leve i fred, frihed og demokrati.

Det modige ukrainske folk har derved levet op til præsident John F. Kennedys ord i sin indsættelsestale som præsident den 20. januar 1961: "Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land."

Det ukrainske folk har gennem deres ord og handlinger - siden besættelsen af deres nationalstat - uanset om de har været fordrevet til landflygtighed, eller er blevet i deres eget krigshærget hjemland - været i fuld overensstemmelse med præsident John F. Kennedys ord fra den ovennævnte tale den 20. januar 1961:

"Lad enhver nation vide, hvad enten den vil os det ondt eller godt, at vi vil betale enhver pris, bære enhver byrde, tåle alle trængsler, støtte hver ven og sætte os op mod hver en fjende for at sikre frihedens overlevelse og triumf."

Det ukrainske folks modige kamp og indsats for Ukraines frihed svarer helt til præsident John F. Kennedys ord i juni 1961: "Vi må være tålmodige. Vi må være beslutsomme. Vi må være modige. Vi må acceptere både farer og byrder, men med viljen og indsatsen, vil friheden sejre."

Det modige ukrainske folks anstrengelser svarer også til senator Robert F. Kennedys ord i hans bog. "En bedre verden", 1967:

"Kanoner og bomber kan ikke fylde slunkne maver eller opdrage børn, så lidt som de kan bygge boliger eller helbrede de syge. Men det er med disse mål for øje, at mennesker opretter regeringer og adlyder regeringer; de vil kun give deres loyalitet til regeringer, som opfylder disse behov."